BILDER PÅ ETT ÖGONBLICK by MIKAEL KÅRELIND 19/4 - 3/5 2023

art black and white color exhibition exhibition opening gallery nature nature photography photography so foto galleri travel photography

Göteborg by Mikael Kårelind

"He shoots from the hip" it was told about the photographer Mikael Kårelind.

And yes, he does, but the ability to see, to capture that very moment is Kårelind's absolute strength.

Now So Foto Galleri is showing a collection of black/white and color images ranging from travels in Asia, Europe, and the USA, to curious cows, cats and birds in his place in West Götaland.

Animals and nature are obvious motifs, but the great passion is to photograph people in motion. Humorous and thought-provoking, populated images. Speed ​​and fresh breeze are always permanent with great respect for those who are depicted. Whether it is humans, birds, or cats.

Mikael Kårelind was born in 1959 in Långserud, Värmland and educated at School of Photography in Gothenburg. He lives and works in Gothenburg. His exhibition “Bilder på ett ögonblick” is shown in So Foto Galleri from the 19th of April to the 3rd of May 2023. Welcome!

...

 

"Han skjuter från höften" har det sagts om fotografen Mikael Kårelind. Och visst gör han det, men förmågan att se, att fånga just det där ögonblicket är Kårelind absoluta styrka.

Nu visas en samling svart/vita- och färgbilder som spänner frän resor i Asien, Europa och USA till nyfikna kor, katter och fåglar på hans ställe i Västra Götaland.

Djur och natur är självklara motiv, men den stora passionen är att fotografera

människor i rörelse. Humoristiska och tänkvärda befolkade bilder. Fart och

fläkt och alltid med stor respekt för de som blir avbildade. Vare sig det är

människor, fåglar eller katter.

Mikael Kårelind är född 1959 i Långserud, Värmland och utbildad vid

Göteborgs Fotoskola. Han bor och är verksam i Göteborg. Utställning pågår från 19 april till 3 maj. Välkomna!

 

 


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published