CODE BLUE YELLOW by Justina Rosengren

art fine art photorgraphy gallery Justina Rosengren nature nature photography photo photo art photography stockholm travel photography urbanphotography

 

This is not the first time Justina Rosengren is exhibiting her work in our gallery. She is not just a photographer, but also one of the founders of the So Foto Galleri.

 Exactly on the 24th of February, when she was going to print her artwork for this exhibition which were mostly based on her earlier work in fashion and music branch it felt  just wrong: in time, in sense…meaningless.

 Grown up in Lithuania, which was long under Russians power and then threat through the history, photographer just felt that her world is losing the colors.

 It was especially hard not to lose the balance when everything she was believing did not mean anything for other. Chaos, fear, killed people while art, esthetics, climate questions, sustainability were dying together with thousands of people in Ukraina under Russian bombs.

 This is the reason why this exhibition became the mini retrospective of Justina Rosengren coded Blue Yellow. The photographs with those dominating colors became the tool for gaining back the balance, the way to remind to herself that the world is still beautiful, and people are not just villains and that usually the good, the right conquers the evil. Maybe it sounds banal and classical but comes from the roots. There we should concentrate when willing to find the way back to the balance.

The exhibition itself becomes the tool for gaining back the balance and invitation to find the peace and tranquility. Photography is inviting to meditate and avoid feelings of anxiety.

 20% of the sales will be donated to the organizations which works helping Ukraine and their suffering people. It can be UNICEF, Red Cross, UNHCR or others which the owner of the artwork can decide as well.

 The prices are not high for the people could take part of donation and own the artwork which helps to find the balance.

 The special edition is limited to 22 examples per one photography.

Exhibition is from 29th of April – to 22nd of May 2022

 

xxx

Justina Rosengren har ställt ut på vårat galleri några gånger.  Hon är inte bara fotograf men också en av grundarna för So Foto Galleri.

24 februari precis innan hon skulle skicka hennes bilder till tryckeriet för den här utställningen som skulle visa konstverk skapat från hennes tidigare jobb inom mode och musikbranschen, kändes inte alls aktuella länge.

Uppvuxen i Litauen, som länge var under Rysslands makt och sen hot, Justina som många andra kände att hennes värld förlorar färger.

Det var svårt att inte tappa balansen, för att allting som hon trodde på verkar ha ingen mening för andra.  Kaos, dödade människor… konst, estetik, klimatfrågor, hållbarhet dog med tusentals människor i Ukraina under ryska missiler.

Därför blev den här utställningen ett miniretrospektiv av Justina Rosengren, med koden Blue Yellow. Bilderna blev verktyg för att återskapa balansen, vägen för att påminna sig själv att världen är fortfarande vacker och människan är god och att det goda vinner över det onda. Kanske låter banalt och klassiskt, men kommer från rötterna. Där ska man leta.

Den här utställningen är verktyget för att återställa balansen och en inbjudan  till att hitta lugn och ro. Bilderna bjuder att meditera sig in och undvika panikångest.

20% av försäljningen kommer att skickas till organisationerna som utför arbete att hjälpa Ukraina och deras människor. Det kan vara UNICEF, Röda Korset, UNHCR eller andra som ägaren till tavlan känner mest för.

Priserna ligger inte högt för att många ska kunna ta del av detta och tillsammans äga fotokonst som hjälper att hitta balans och bidra till välgörenhet.

Den speciella upplagan är bara 22 ex. per tavla.

 fotoutställning pågår 29 april – 22 maj 2022


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published